De grafheuvels van Baarlo

  • Buiten
  • Rondleiding
  • Lezing

Wil je alles weten over de bijzondere geschiedenis van grafheuvels in Nederland? Kom dan naar Baarlo!

Hier is de afgelopen maanden door Universiteit Leiden (i.s.m. het Limburgs Museum) onderzoek gedaan naar de grafheuvels. De tientallen graven dateren uit de midden bronstijd en vroege ijzertijd, tussen 1800 tot 500 v.Chr. Ze liggen verscholen onder naaldbossen bij De Meeren (Baarlo) en Zaarderheiken (Venlo). Het zijn vermoedelijk graven van boeren die in die periode in het gebied leefden.

Tijdens de Archeologiedagen kun je op vrijdagmiddag 12 oktober een presentatie over het grafheuvelonderzoek bijwonen. Hierin komt aan bod hoe deze heuvels ontdekt zijn, waarom er onderzoek naar wordt gedaan, hoe bijzonder deze grafheuvelgroep is en worden de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd.

Daarna gaan we het bos in om de grafheuvels zelf te bekijken! Vanuit Universiteit Leiden zijn enkele studenten aanwezig om wat onderzoek te doen en mensen rond te leiden.

Heb je zelf nog vondsten thuis liggen? Neem ze mee! We starten de dag namelijk met een sessie ‘Tussen Schat en Scherf’; hier heeft iedereen de mogelijkheid om zijn archeologische vondsten te laten zien aan een deskundige.

Overige informatie

Iedereen die het bos in wil, raden we aan beschermende kleding te dragen tegen teken.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website. en deze Facebook pagina

Periode(s)
  • Steentijd
  • Bronstijd
Organisator Logo Gemeente Peel en Maas
Telefoon: 06-42217417

Locatie
Meeren 11
5991 ED Baarlo

Wanneer?

13.30-17.00

- Toegang gratis

Provincie

Mede-organisator(en)