BAGGER!

  • Tentoonstelling

In de expositie Bagger! Het begin van de Nederlandse geschiedenis staat de archeologische vindplaats Kessel (Lithse Ham) in de gemeente Oss centraal. Kessel ligt aan de Maas en vormt samen met de nabijgelegen vindplaats Over de Maas (Moordhuizen) de grootste archeologische vindplaats van Nederland. Bij baggerwerkzaamheden zijn en worden hier enorme hoeveelheid archeologisch materiaal naar boven gehaald waaronder zwaarden, schilden en helmen, bijlen, sieraden, gordelhaken, ketels, munten, aardewerk, dierlijk botmateriaal en menselijke skeletresten met duidelijke sporen van geweld. Daarnaast zijn tientallen tuf- en kalkstenen bouwfragmenten gevonden. Veel van de vondsten stammen uit de (late) ijzertijd en Romeinse tijd (50 v. Chr. – 450 na Chr.).

In de tentoonstelling Bagger! vertellen we de verschillende verhalen die bij de vondsten horen. Daarnaast verbinden we de vondsten met de vroegste historische bronnen over onze streken. Daaruit rijst een opmerkelijk beeld: een grindgat aan de Maas lijkt in meerdere opzichten het begin te vormen van de geschreven geschiedenis van Nederland in het algemeen en Brabant in het bijzonder.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website. en deze Facebook pagina

Onderdeel van

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
Periode(s)
  • Romeinse Tijd
Organisator Logo Museum Jan Cunen
Telefoon: 0412798000

Locatie
Molenstraat 65
5341GC Oss

Wanneer?

Dinsdag t/m zondag 11.00 - 17.00 uur

Prijs: Volwassenen (vanaf 18 jaar) €9,00 / Studenten €7,50 / Senioren 65+ €7,50 / Groepen vanaf 15 pers. €7,00 / CJP-houders €6,00 / ICOM gratis / Kinderen (tot 18 jaar) gratis

- Gratis toegang met Museumkaart

Provincie