Bodemradar onderzoek: een kijkje onder de grond van De Aldenborgh

  • Binnen
  • Digitale archeologie
  • Lezing

De Aldenborgh (de huidige Paterskerk) aan de Biest 43 is de eerste vestigingsplek van de Van Horne's in Weert. Zij kwamen naar Weert rond het midden van de dertiende eeuw. De Van Hornedynastie is uiterst belangrijk geweest voor de stadswording van Weert. Het huidige Weert herinnert nog op vele gebieden aan de Van Horne's: de St.-Martinuskerk, het stadhuis op de Markt, de Aldenborgh, kasteelcomplex de Nijenborgh en de Tiendschuur, de Keijzer, het stratenpatroon van Weert en de singels die voorheen de stadsgrachten waren.

Rond en in de Aldenborgh is grondradaronderzoek en archeologisch booronderzoek verricht. De zeer belangwekkende resultaten van dit onderzoek zullen op zondag 14 oktober om 14.30 uur worden gepresenteerd in de Paterskerk, Biest 43

Tevens worden dan resultaten bekend gemaakt van het archeologisch onderzoek bij de Tiendschuur. Daar zijn de oude resten van de historische Tiendschuur aangetroffen en er zijn menselijke resten aangetroffen. De resultaten van het onderzoek van deze resten zullen een nieuw licht werpen op de roerige periode van de 80-jarige oorlog, waarin ook Weert een belangrijke rol speelde.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website. en deze Facebook pagina

Onderdeel van

Maand van de geschiedenis
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
Organisator Logo Gemeente Weert
Telefoon: 0495 575467
Website

Locatie
Biest 43
6001 AN Weert

Wanneer?

14.30 uur

- Toegang gratis

Provincie

Mede-organisator(en)