Extra aandacht aan de archeologische vondsten door de Historische kring Kesteren en Omstreken

  • Binnen
  • Tentoonstelling

Streekmuseum Baron van Brakell is gevestigd op het landgoed Den Eng in Ommeren. In het museum kan de bezoeker kennis maken met het verleden van de Betuwe. In het museum is er in het weekend van de Archeologiedagen extra aandacht voor de archeologische collectie van de Historische Kring Kesteren & Omstreken. Met de openstelling van het Streekmuseum Baron van Brakell zijn er vondsten van prehistorische stenenwerktuigen, maar ook is goed te zien hoe rijk vertegenwoordigd de Romeinen waren in het gebied. Dit is te zien aan de talloze Romeinse vondsten. Ook tot diep in de nieuwe tijd worden er archeologische vondsten gedaan. Kom zelf langs om te ontdekken hoe rijk de geschiedenis van de Betuwe is.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Steentijd
  • Bronstijd
  • Ijzertijd
  • Romeinse Tijd
  • Middeleeuwen
  • WO II
Organisator Historische Kring Kesteren & Omstreken
Telefoon: +31683179287

Locatie
Provinciale weg 21
4032 NZ Ommeren

Wanneer?

vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur

Prijs: entree 5 euro, is toegangsprijs voor het gehele museum, inclusief boerenwagen collectie en heemkunde

Provincie