Leren van skeletten

  • Lezing

Wat kunnen we leren over de vroegere inwoners van Hengelo aan de hand van hun botten?
In een lezing van archeoloog Norbert Eeltink komt u hier alles over te weten.


In december 2014 werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de Oude Algemene begraafplaats. Men wilde kijken of er zich nog resten van de hier in 1839 gesloopte kapel van het voormalige Huys Hengelo in de ondergrond bevonden. Daarvoor werden in de paden tussen de aanwezige grafstenen sleuven gegraven. Behalve de fundamenten van het kerkje werden ook menselijke botten aangetroffen.

Hoewel men eerst niet van plan was onderzoek naar botten uit te voeren, werd in overleg met de gemeente Hengelo en de Vereniging Gemeenschappelijk Onderhoud toch besloten dit te doen. Deze analyse werd uitgevoerd door Norbert Eeltink, archeoloog en specialist in mensenbotten bij onderzoeksbureau Aestimatica in Hengelo.
Het speurwerk had tot doel om zoveel mogelijk te weten te komen over de begraafplaats en de daar begraven mensen: ging het om mannen, of vrouwen? Hoe oud waren ze toen ze overleden? Hadden ze medische problemen?

De uitkomsten van het botonderzoek worden gepresenteerd in een lezing op vrijdag 12 oktober om 19.30 uur aan de Marktstraat 19, in de archeologische expositie- en werkruimte van het historische Museum Hengelo.
In deze lezing vertelt Norbert Eeltink over zijn werk als botspecialist en presenteert hij de resultaten van zijn onderzoek aan het skeletmateriaal van de Oude Algemene begraafplaats.

Ja kunt dan ook de tentoonstelling “Van steppe tot Stork” bezoeken. Toegang gratis.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website. en deze Facebook pagina

Periode(s)
  • Moderne Tijd
Organisator Logo AWN Afdeling 19 Twente
Telefoon: 0546 860154

Locatie
Marktstraat 19
7551 DR Hengelo

Wanneer?

19:30

- Toegang gratis

Provincie

Mede-organisator(en)