Wonen in een Middeleeuws kampement

  • Voor kinderen
  • Binnen
  • Buiten
  • Archeologiefestival
  • Speurtocht
  • Tentoonstelling
  • Theater & Muziek
  • Wandeling
  • Workshop

De Van Horne-dynastie was van essentiële invloed op de ontwikkeling en stadswording van Weert vanaf de 14e eeuw. Veel kenmerken uit die tijd zijn nog altijd zichtbaar óf ondergronds aanwezig: zoals bij kasteel De Nijenborgh, de Martinuskerk, het Minderbroedersklooster (de voormalige Aldenborgh), het Birgittinessenklooster, de singels waar ooit grachten lagen, de stadswaterput, de stratenpatronen, de Weerterbeek, de stadsgrachten en de stadspoorten (gemarkeerd door kanonnen).

Tijdens de Archeologiedagen is er aandacht voor zowel de onder- als bovengrondse monumenten die herinneren aan de tijd van de Van Horne-dynastie én de belangrijkste periode in de stadswording van Weert. Daarom kun je tijdens dit weekend komen kijken bij het Middeleeuwse Kampement (door Rin en de Maes). Je ziet hoe mensen in de tijd van graaf Philips van Horne woonden en wat zij deden en aten. Er is voor jong en oud van alles om zelf actief aan deel te nemen!

Overige informatie

Op het grasveld bij de Paterskerk, Biest 43

Meer informatie?
Bekijk dan deze website. en deze Facebook pagina

Onderdeel van

Maand van de geschiedenis
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
Organisator Logo Gemeente Weert
Telefoon: 0495 575467
Website

Locatie
Biest 43
6001 AN Weert

Wanneer?

Vanaf 10.00 uur

- Toegang gratis

Provincie

Mede-organisator(en)