Minisymposium Vlaardingencultuur

  • Binnen
  • Lezing

Hoe wonderlijk is het om te bedenken dat waar nu in Leidsenhage Mall of the Netherlands wordt gebouwd, 5000 jaar geleden al mensen woonden!

In de nieuwe steentijd (3500-2500 v. Chr.) werden de strandwallen langs onze kust al bewoond. Deze bewoners in West-Nederland worden gerekend tot de Vlaardingencultuur.

Minisymposium
Tijdens het minisymposium 'Vlaardingencultuur: onze regio in de steentijd', op zaterdag 13 oktober in De Voorhof in Voorburg, maak je in vier boeiende presentaties kennis met de vroegste bewoners van deze streek.

Programma
12:45 Inloop en koffie/thee

13:15 Welkom door dagvoorzitter Kees van der Brugge (voorzitter AWLV) en wethouder mevr. Nadine Stemerdink.

13:30 “Vlaardingen”: een typisch kust-Neolithicum?
Leendert Louwe Kooijmans neemt je mee naar 5000 jaar geleden en laat zien hoe de Vlaardingencultuur bestond uit typische kustbewoners - of toch niet?

13:50 Voorlopige resultaten van de vindplaats Leidsenhage Berberis
André Kerkhoven van Archeologisch Adviesburo Transect legt uit wat de eerste bevindingen zijn van de opgraving van het parkeerterrein in Leidsenhage in 2016. Hoe deed men 5 millennia vóór Mall of the Netherlands zijn boodschappen?

14:10 Vragen en koffiepauze

14:40 Schildpadden aan de Frekeweg
Robert Hirschel van de AWLV vertelt over de opgraving aan de Frekeweg in 2008 en over de bijzondere vondsten die daar zijn gedaan.

15:00 Vlaardingen vindplaatsen op de strandwallen in de Haagse regio
Everhard Bulten en Jeroen van Zoolingen van de gemeente Den Haag houden een dubbelpresentatie. Everhard gaat in op de algemene steentijdarcheologie tussen Rijn en Maas met de nadruk op de Vlaardingen vindplaatsen en in het bijzonder op de Wateringse Binnentuinen. Jeroen bespreekt de vindplaats Steynhof die vorig jaar is opgegraven en presenteert de eerste bevindingen.

15:40 Vragen

16:00 Einde

Overige informatie

De toegang is gratis.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Steentijd
Organisator Logo Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg
Telefoon: 06-11474762
Website

Locatie
De Voorhof, Herenstraat 77
2271CC Voorburg

Wanneer?

Inloop 12:45 Opening 13:15 Einde 16:00

- Toegang gratis

Provincie

Mede-organisator(en)