Op zoek naar de Vikingen

  • Binnen
  • Buiten
  • Open dag
  • Rondleiding
  • Tentoonstelling
  • Wandeling

Op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober staat in Asselt de archeologie van de Vikingen centraal.

Archeologen van Archeologische bedrijf Saricon uit Sliedrecht gaan een magnetometrisch onderzoek doen naar de grachten van een vermeend Vikingkamp en de putten van een opgraving uit 1927-28. Toen voerde beroemd archeoloog J.H. Holwerda van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden opgravingen uit. Hij meende het kamp van de Vikingen gevonden te hebben, maar was dat ook zo?

Om 10.45 uur en 13.15 kunt u deelnemen aan een rondleiding rond het oude kerkje, in het Folkloristisch museum en het onderzoeksterrein. De duur van de rondleiding incl. bezoek aan het onderzoeksterrein is ca. 1,5 uur.

Op zaterdag zal het programma worden herhaald. Alleen is dan het archeologisch bedrijf ArcheoPro uit Eysden aanwezig om weerstandsmetingen te doen op het terrein.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Romeinse Tijd
  • Middeleeuwen
Organisator Logo Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal
Telefoon: 0774743098
Website

Locatie
Pastoor Pinckersstraat 26
6071 NW Swalmen

Wanneer?

Om 10.45 en 13.15

- Toegang gratis

Provincie