Op zoek naar Romeinse Villa ‘De Lorberg’

  • Buiten
  • Digitale archeologie

Op zondag 14 oktober zal de Heemkundevereniging Roerstreek in samenwerking met de geofysisch specialist Joep Orbons van Archeopro met ondersteuning van Geonius archeologie en de HVR archeologen een geofysisch onderzoek uitvoeren op het "Romeinse Villa terrein De Lorberg".

Het terrein betreft een beschermd Rijksmonument gelegen aan de oevers van de Roer. In dit terrein zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog tijdens het graven van een loopgraaf fundering resten van een Romeins gebouw aangetroffen. Het terrein zal middels geofysisch onderzoek worden onderzocht zodat we kunnen zien hoe de bebouwing in Romeinse tijd eruit heeft gezien.

Het geofysisch onderzoek zal om 11.00 u starten. Tijdens het onderzoek zal Joep Orbons uitleg geven van de werkzaamheden. De resultaten van het geofysisch onderzoek zullen in de loop van de dag in het Roerstreekmuseum in beeld worden gebracht. Hopelijk wordt dan duidelijkheid verkregen over de aard van de bebouwing. Is er daadwerkelijk sprake van een villaterrein?

Overige informatie

De Lorberg ligt aan de Heinsbergerweg/Dorpsstraat te Melick, gemeente Roerdalen. Het terrein ligt aan de rand van Melick tussen Melick en St. Odilienberg. Het perceel grenst aan de Heinsbergerweg aan de rechterzijde gezien vanuit St. Odilienberg. U kunt het beste laarzen aantrekken.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Romeinse Tijd
  • WO II
Organisator Logo Heemkunde Vereniging Roerstreek HVR
Telefoon: 0475 532 895

Locatie
Heinsbergerweg ongenummerd (te Melick en Roerstreekmuseum Kerkplein 10 te St. Odilienberg)
6077 AA Melick en St. Odilienberg

Wanneer?

11.00 u tot 17.00 u

- Toegang gratis

Provincie

Mede-organisator(en)