Rondleiding door het archeologisch depot van Zaanstad

  • Binnen
  • Rondleiding
  • Spreekuur

Bij het rijke verleden van de Zaanstreek denken veel mensen aan de zeventiende en achttiende eeuw, toen de scheepsbouw en walvisvaart bloeiden. Het is een periode die veel archeologische vondsten heeft opgeleverd. Minder bekend is dat de huidige bewoning van de streek helemaal teruggaat tot in de middeleeuwen. Zo'n duizend jaar geleden werd het veengebied ontgonnen en er stond al snel een houten kerkje. Daarvan zijn de resten opgegraven in Assendelft. De Zaanstreek werd zelfs in de prehistorie al eeuwenlang bewoond. Er stonden toen houten boerderijen in een landschap dat er heel anders uitzag dan het huidige. Bijna al hun spullen en eten maakten de mensen zelf.

Tijdens de Archeologiedagen krijg je een uniek kijkje in het archeologisch depot van de Gemeente Zaanstad. De depothouder zal je alles vertellen over alle archeologische vondsten die zijn gedaan in Zaanstad. Ook vertelt hij hoe archeologisch onderzoek in zijn werk gaat, vanaf het vinden van de vondst tot aan de conservering en verder onderzoek.

Heb je zelf wel eens iets gevonden in de bodem? Neem je vondst mee en wij vertellen je meer erover!

Overige informatie

Het gemeentelijk archeologisch depot is op de zolder van een oude school op de Tuinstraat 27a in Zaandijk. Beneden is een activiteit van de Zaanse amateurarcheologen. Bezoekers voor het depot kunnen zich beneden verzamelen en worden opgehaald voor de rondleiding.

Periode(s)
  • Ijzertijd
  • Romeinse Tijd
  • Middeleeuwen
  • Moderne Tijd
Organisator Logo Archeologisch Depot Zaanstad
Telefoon: 075-655 31 42

Locatie
Tuinstraat 27a
1544 RS Zaandijk

Wanneer?

10.30 tot 16.00

- Toegang gratis

Provincie