Cold Case Villa Voerendaal

  • Binnen
  • Tentoonstelling

Het Limburgs Museum vertelt tijdens de Nationale Archeologiedagen (12-13 oktober) op locatie in Voerendaal het verhaal van Villa Voerendaal. Villa Voerendaal moet rond het jaar 100 een enorm agrarisch bedrijf zijn geweest. Al in 1985 werd de villa grotendeels blootgelegd, maar die opgravingen zijn nooit onderzocht. Onder leiding van het Limburgs Museum kijkt een team van experts nu voor het eerst naar deze cold case.

In de monumentale Hoeve Ten Hove, gelegen naast de locatie van zijn Romeinse voorganger, is de expositie 'Cold Case Villa Voerendaal' te zien waarin vondsten en vragen samen komen. Villa Voerendaal-Ten Hove is verreweg de grootste van Nederland: de gevel van het Romeinse gebouw mat wel 190 meter. De onderzoeksresultaten zullen ons van alles leren over het leven 1800 jaar geleden. Een aanvankelijk klein, lokaal boerenbedrijfje groeide uit tot een grootschalig agrarisch complex dat graanvoorraden leverde aan Romeinse grenstroepen. Wie zorgde voor die verandering? Wie woonden er? Hoe leefden ze? In de tentoonstelling ‘Cold Case Villa Voerendaal’ worden enkele vondsten uit de villa getoond.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Romeinse Tijd
Organisator Logo Limburgs Museum
Telefoon: +31773522112
Website

Locatie Hoeve Ten Hove
Steinweg 7
6367 GM Voerendaal

Wanneer?

10:00 - 16:00 uur

- Toegang gratis

Provincie