De Mirakelen van Mest

  • Binnen
  • Lezing

In de provincie Flevoland zijn negen scheepswrakken aangetroffen, met een vreemdsoortige lading aan boord, bestaande uit afval. Het gaat om stadsvuil, dat onder andere bestaat uit aardewerkscherven, botmateriaal en menselijke fecaliën, afkomstig uit grote steden in het Westen van het land.

Ook nu nog vormt de verwerking van afval een probleem. Zo ook aan het eind van de 19e eeuw. Er is dan een toename te zien in het vervoer van stadsvuil over grotere afstanden; over de Zuiderzee naar nieuw in cultuur gebrachte gebieden, die een grote behoefte aan mest hadden, zoals de Veenkoloniën in Groningen en de Drentse zandgronden.

Deze lezing wordt gegeven door Dr. Andre van Holk, scheepsarcheoloog.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Moderne Tijd
Organisator Logo Stichting Erfgoedpark Batavialand
Telefoon: 0613243987
Website

Locatie Stichting Erfgoedpark Batavialand
Oostvaardersdijk 01-13
8200 AC Lelystad

Wanneer?

13.30 tot 14.15 uur

Prijs: entreeprijs museum, alle activiteiten zijn gratis

- Gratis toegang met Museumkaart

Provincie

Mede-organisator(en)