De Zuiderzee als voedend water, verkeersplein en machtslandschap

  • Binnen
  • Lezing

Met de drooglegging van de Noordoostpolder kwamen vrijwel meteen de eerste scheepswrakken tevoorschijn. In totaal zijn 450 vindplaatsen van scheepswrakken in Flevoland bekend; het grootste scheepskerkhof op het droge ter wereld.

Wat was de betekenis van de Zuiderzee en alle schepen die daar rondvoeren voor de economische ontwikkeling van de Republiek? En wat was de betekenis van de voormalige Zuiderzee als rijke voedselbron? Tot slot zal de vraag aan de orde komen welke rol de Zuiderzee speelde als strijdtoneel, als belangrijke transportruimte voor de aanvoer en distributie van goederen, die met hand en tand verdedigd diende te worden.

De lezing wordt gegeven door Dr. Andre van Holk, maritiem archeoloog.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Moderne Tijd
Organisator Logo Stichting Erfgoedpark Batavialand
Telefoon: 0613243987
Website

Locatie Stichting Erfgoedpark Batavialand
Oostvaardersdijk 01-13
8200 AC Lelystad

Wanneer?

Van 10.30 tot 11.15 uur

Prijs: entreeprijs museum, alle activiteiten zijn gratis

- Gratis toegang met Museumkaart

Provincie

Mede-organisator(en)