Archeologische fietsroute door de Roerstreek

  • Voor kinderen
  • Buiten
  • Fietstocht

Archeologische en historische fietsroute door de Roerstreek.

De Roerstreek is een van de rijkste gebieden in Nederland waar archeologische vondsten zijn gedaan door amateur- en beroepsarcheologen. Vanaf de laatste ijstijden zijn er voorwerpen die mensen er hebben achtergelaten en sporen van hun verblijf ontdekt. Van rondtrekkende jager-verzamelaars maar ook van huizen en stallen bouwende eerste boerenbevolkingen in de Steentijd zijn voorwerpen gevonden. Maar ook uit de Brons- en IJzertijd, de Romeinse tijd, de vroege, volle en late Middeleeuwen hebben mensen hun sporen achtergelaten. De Roerstreek is kennelijk altijd een uitstekend leef- en woongebied geweest.

In het kader van de Archeologiedagen heeft de Heemkundevereniging Roerstreek een fietsroute uitgezet die langs diverse archeologische en historische vindplaatsen voert. Van archeologische vindplaatsen en opgravingen is meestal in het terrein niets of nauwelijks meer iets zichtbaar maar tijdens de route zijn meerdere stopplaatsen waar iets verteld wordt over de vondsten en opgravingen uit die omgeving zijn gedaan.

De route begint om 13.00 uur bij het Roerstreekmuseum op het kerkplein in Sint Odiliënberg en eindigt ook aldaar om ca. 17.00 uur.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Alle perioden
Organisator Logo Heemkunde Vereniging Roerstreek HVR
Telefoon: 0475 532 895

Locatie Heemkunde Vereniging Roerstreek HVR
Roerstreekmuseum Kerkplein 10
6077 AA St. Odilienberg

Wanneer?

Zaterdag en zondag start fietsroute om 13.00 u.

- Toegang gratis

Provincie