Help de archeologen met Romeinse vondsten onderzoeken in Park Matilo!

  • Voor kinderen
  • Buiten
  • Rondleiding
  • Speurtocht
  • Tentoonstelling
  • Workshop

Tijdens de Nationale Archeologiedagen 2019 strijkt de onderzoekstent van ‘Romeinse vicus aan de Rijn’ weer neer in Park Matilo in Leiden.

Help mee bij het onderzoek naar het Romeinse kampdorp (vicus) in Leiden Roomburg-Matilo, van bijna 2000 jaar geleden. Wil je Romeins aardewerk en dakpannen in je handen hebben en mee onderzoeken? Of dierenbotten wegen en sorteren? Kom dan naar de Archeologietent (Pop-Up ArcheoHotspot) in Park Matilo in Leiden. In de TENToonstelling kom je van alles te weten over Leiden in de Romeinse tijd en over het onderzoek. Je kunt een leuke speurtocht door de vicus van Matilo doen en op zondag zijn er rondleidingen (13 u en 15 u).

Romeinse vicus
Leiden heette in de Romeinse tijd Matilo. Tussen de huidige wijken Roomburg en Meerburg, in het zuidoosten van Leiden stond bijna 2000 jaar geleden een Romeins castellum (fort): op de T-splitsing van de Rijn en het Kanaal van Corbulo, precies op de plek waar je nu in Park Matilo kunt fietsen, wandelen, spelen en tuinieren.

Rond het fort lag een kampdorp, een vicus. Hier woonden en werkten handelaren, ambachtslieden, winkeliers en familie van de soldaten. Alles in de vicus stond in dienst van de soldaten in het fort. In de jaren ’60 werden bij opgravingen de eerste resten van de vicus gevonden. Er kwam daarna nog veel meer tevoorschijn. Veel onderzoek is nog niet uitgewerkt en onderzocht.

De archeologen van ‘Romeinse vicus aan de Rijn’ onderzoeken de vondsten van de opgravingen die in de vicus zijn gedaan: Romeins aardewerk, dierenbotten, bouwmateriaal, metaal en andere vondsten. Zo proberen ze antwoorden te vinden op vragen over ontstaan en duur van het kampdorp, de herkomst van de bewoners en de functie van het dorp. Ook onderzoeken ze het dagelijkse leven, de uitgeoefende ambachten.

De archeologen hebben hulp nodig! Help je mee met het onderzoek tijdens de Nationale Archeologiedagen?

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Romeinse Tijd
Organisator Logo Romeinse vicus aan de Rijn
Telefoon: 06-44130020
Website

Locatie Park Matilo
Besjeslaan-Wierickestraat
2314 AZ Leiden

Wanneer?

11.00 tot 16.00 uur

- Toegang gratis

Provincie

Mede-organisator(en)