Kuieren rond “het goud van Wijnaldum”

  • Buiten
  • Rondleiding
  • Wandeling

In het kader van de Nationale Archeologiedagen organiseert het Archeologisch Steunpunt van Wijnaldum een begeleide herfstwandeling van 6 km. Wat vertellen de terpen ons eigenlijk, wat hebben ze voor archeologische waarde?

In een van terpen (de Tjitsmaterp) werd in 1953 een bijzondere fibula, een mantelspeld, gevonden. Deze mantelspeld ligt nu in het Fries Museum in Leeuwarden. Dit sieraard is zeer kostbaar, omdat het versierd is met goud en ingelegd met rood almandijn, afkomstig uit India!

De wandeling begint dan ook met het kijken naar enkele van de vondsten die op en rond de terpen gedaan zijn. Wat kunnen deze ons over onze geschiedenis vertellen?
Na een bezoek aan de Terpentoer wandel je via het deels onverharde pad langs de Ried. Onderweg hoor je alles over het ontstaan van de terpenrij ten oosten van het dorp.
Ook besteden we aandacht aan de grootschalige opgravingen in de jaren 90. Het is onmogelijk alles te vertellen over de vele vondsten maar wel zal blijken dat de Tjitsmaterp ooit een zeer bijzondere plek was langs de Riedslenk.
Al kuierend rond de beroemdste terpenrij van Friesland komen we ook langs de eeuwenoude boerderij Okkingastate. Nu zit hier een modern en biologisch melkveebedrijf.

Overige informatie:
Vertrek: op zaterdag 12 oktober om 13.00 uur met een groep vanuit het Archeologisch Steunpunt.
Deze locatie bevindt zich in de consistorie achter de kerk van Wijnaldum.

Kosten deelname € 4,00. Kinderen tm 12 jaar € 2,50 Honden aangelijnd toegestaan.
Deelname is op eigen risico.

Draag stevige schoenen.

Meer informatie?
Bekijk dan de websites www.winaam.nl/archeologie en www.archeologie.frl, en de facebookpagina: https://www.facebook.com/ArcheologieWijnaldum

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Middeleeuwen
Organisator Logo Stichting Archeologisch Steunpunt Wijnaldum
Telefoon: 0624125539
Website

Locatie Archeologisch Steunpunt (consistorie achter de kerk)
Tsjerkepaed 3
8857 BJ Wijnaldum

Wanneer?

13.00 uur

Prijs: € 4,00 volwassenen, kinderen € 2,50

Provincie