Nacht van de Utrechtse Geschiedenis – Locatie Stadhuis

  • Digitale archeologie
  • Lezing
  • Tentoonstelling
  • Theater & Muziek
  • Workshop

Tijdens de Nationale Archeologiedagen vindt op zaterdag de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis plaats. Op deze nacht is er van alles te doen: van lezingen tot stadswandelingen, tentoonstellingen en talkshows. Ook rondom archeologie is er in het Stadhuis genoeg te zien. Hieronder een greep uit het programma wat plaatsvindt in het stadhuis:

TOPVONDST!
Utrechtse archeologen presenteren de mooiste vondsten van het afgelopen jaar!

OFFERS LANGS DE RIJN
Erik Graafstal
Afgelopen zomer onderzochten archeologen de oude rivierbedding van de Rijn, pal naast het Castellum Hoge Woerd. Spectaculaire vondsten van deze jongste opgraving werpen een geheel nieuw licht op de grensrivier en over het leven op en rond het Romeinse fort.

EEN VIKINGSCHIP?!
Herre Wynia en Nils Kerkhoven
Dit voorjaar vonden archeologen in het Máximapark de overblijfselen van een vroegmiddeleeuws schip. Niet veel later stuitten ze op een reusachtig spant van een tweede schip. De vondst van een werpbijl naar Scandinavisch ontwerp versterkt het vermoeden dat dit wel eens een vrachtschip van de Vikingen zou kunnen zijn.

DE SCHATTEN VAN VREDENBURG
Annette Bakker en Jeroen van der Kamp
Vijf jaar geleden deden archeologen onderzoek op het Vredenburgplein. Er werden schitterende objecten gevonden van het zestiende-eeuwse kasteel Vredenburg, waaronder een beschilderd en verguld beeld van de apostel Andreas. Onlangs zijn de vondsten van het restauratieatelier teruggekeerd,

ROMEINEN IN RIJNVLIET
Marieke Arkema en Herre Wynia
In de zomer van 2018 wisten archeologen in Rijnvliet een nog ontbrekend deel van het tracé van de Romeinse grensweg door Utrecht te achterhalen. Ze stuitten daarbij op een spectaculaire vondst: de restanten van een Romeinse brug.

WONEN LANGS DE VECHT
Dit jaar kwamen bij een opgraving op Queeckhovenplein restanten tevoorschijn van het dertiende- eeuwse vrouwenklooster Mariëndaal. Maar ook werd bewijs gevonden van een nederzetting uit de achtste en negende eeuw én van bewoning in de elfde en de twaalfde eeuw. De opgraving in Zuilen bleek een tijdscapsule vol verhalen.

VR TOURS
Expositieruimte
Met een VR-bril beleven hoe de wereld in en om een Romeins fort eruit moet hebben gezien? Museum Hoge Woerd maakt het mogelijk! Vanaf half september zijn de 3D rondleidingen te boeken tijdens een bezoek aan het Castellum Hoge Woerd. Voor één nacht halen we de 3D-beleving naar het Stadhuis. Ervaar het fort van binnenuit, betreed de wallen en bezoek het Romeinse badhuis.

Maar er is nog veel meer! Zo is er een ZIJ/HIJ, ZEI HIJ!? TALKSHOW en een lezing over vrouwenrechten. Voor het gehele programma (met tijdsschema) klik dan hieronder op "website".

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Alle perioden
Organisator Logo Nacht van de Utrechtse Geschiedenis
Telefoon: 06-19927211
Website

Locatie Stadhuis
Ingang Korte Minrebroederstraat 2
3511 JK Utrecht

Wanneer?

20.00 - 23.00

Prijs: Regulier €15 euro

Provincie