Het 17e eeuwse Palmhoutwrak

  • Binnen
  • Lezing

Tussen ruwweg 1500 en 1800 werd de Rede van Texel druk gebruikt. Grote zeegaande schepen werden hier geladen en gelost en soms lagen er tientallen te wachten op een goede wind om uit te kunnen zeilen. Een enkele keer werd een dergelijke vloot getroffen door een zware storm. Er zijn stormen bekend waarbij in één dag of nacht tientallen schepen tegelijk zijn vergaan. Soms worden resten van dergelijke schepen teruggevonden, die dan door onderwaterarcheologen kunnen worden onderzocht.

Eén van de boeiende onderzoeken van het afgelopen decennium betreft wrak 17 op het Burgzand (wrak BZN17). Het schip staat in de volksmond wel bekend als ‘Palmhoutwrak’, omdat het onder meer een lading bevatte van enkele honderden stammetjes kostbaar palmhout. Daarnaast waren echter ook de persoonlijke bezittingen aan boord van één of meer rijke of misschien zelfs adellijke personen. Sommige vondsten wijzen er op dat het een Nederlands schip is geweest en andere doen vermoeden dat het schip net op de Middellandse Zee had gevaren, een ‘straatvaarder’ dus. Het schip moet zijn gezonken tussen 1645 en 1660/’70.

Onderwaterarcheoloog Arent Vos vertelt over dit wrak en het onderzoek in deze spannende lezing.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Moderne Tijd
Organisator Logo Stichting Erfgoedpark Batavialand
Telefoon: 0613243987
Website

Locatie Stichting Erfgoedpark Batavialand
Oostvaardersdijk 01-13
8200 AC Lelystad

Wanneer?

Van 11.30 -12.30 uur en van 14.30 - 15.30 uur.

Prijs: entreeprijs museum, alle activiteiten zijn gratis

- Gratis toegang met Museumkaart

Provincie

Mede-organisator(en)