Archeowandeling door Zuiderloo: een kennismaking met de vroegere bewoners op de strandwal

  • Binnen
  • Buiten
  • Tentoonstelling
  • Wandeling

Maak tijdens de Nationale Archeologiedagen kennis met de wijk Zuiderloo in Heiloo

Zuiderloo is een bijzondere woonwijk die nog volop in ontwikkeling is. De wijk bestaat uit woonbuurtjes die een link hebben met het leven op de strandwal in vroegere tijden. Archeologisch onderzoek bracht de sporen van bewoning in de Bronstijd en de vroege Middeleeuwen weer bovengronds. Tijdens de wandeling op 18 en 19 juni vertelt de gids over het oude landschap met greppels, houtwallen, hagen, bosjes en duintjes; over waterputten, oude boerenerven, palencirkels, en ook over grafheuvels; over oude pollepels, sikkels en hamers. Na deze wandeling kijkt u met andere ogen naar deze wijk en kunt u in het Archeologisch Museum Baduhenna de archeologische schatten komen bewonderen!

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Bronstijd
  • Ijzertijd
  • Romeinse Tijd
  • Middeleeuwen
Organisator Logo Archeologisch museum Baduhenna
Telefoon: 06-50880128
Website

Locatie Stichting Regionale Archeologie Baduhenna
Kennemerstraatweg 464
1851NG Heiloo

Wanneer?

Vrijdag om 13:30 en zaterdag om 11:30 uur

Prijs: €5,-

Provincie