Lezing door Joris Brattinga: ‘Graven aan de Udenhoutseweg’

  • Binnen
  • Lezing

In oktober en november 2020 heeft het opgravingsbedrijf ARCHOL (Leiden) langs de Udenhoutseweg een groot deel van een prehistorisch grafveld uit de late bronstijd en vroege / midden ijzertijd (1100-500 v.Chr.) onderzocht. Aanleiding voor dit archeologisch onderzoek is de geplande bouw van een nieuwe woonwijk op deze locatie in Berkel-Enschot door Triborgh Gebiedsontwikkeling. Een goede samenwerking tussen Triborgh als ontwikkelaar en de gemeente Tilburg als bevoegd gezag (archeologie) zorgde ervoor dat hier maximaal kon worden ingezet op onderzoek voorafgaand aan de nieuwbouw.

Voor de start van de opgraving was al bekend dat op deze locatie een prehistorisch grafveld aanwezig was. Hiervan waren de eerste contouren zichtbaar geworden tijdens het vooronderzoek. De verwachting was dat dit prehistorische grafveld langs de Udenhoutseweg goed bewaard was gebleven in de bodem. Het indrukwekkende resultaat van het veldwerk overtrof deze verwachting. In totaal zijn meer dan 225 crematiegraven gevonden. Dat zijn voor Nederlandse begrippen ongekende aantallen. Er zijn veertig grafmonument onderzocht, waarvan dertig grafheuveltjes met kringgreppels en tien zogenaamde ‘langbedden’. Daarmee is dit een van de grotere urnenvelden van Noord-Brabant. In de bijzettingen zijn meer dan honderd stuks grafkeramiek gevonden waaronder eenendertig min of meer intacte urnen die als container voor de crematieresten hebben gediend. De overige grafkeramiek waren bijgiften van kleine potjes in de crematiegraven.

De uitwerking van de vondsten en het analyseren van de archeologische sporen is in volle gang. Een internationaal team van wetenschappers uit onder andere Nederland, België en Frankrijk probeert met de nieuwste technieken zoveel mogelijk informatie uit de opgegraven data te halen.
Dit onderzoek staat echter niet op zichzelf. In de aanloop naar de opgraving vond onder andere al geofysisch onderzoek plaats. Daarnaast is duidelijk geworden dat het grafveld veel groter moet zijn geweest dan wat nu is opgegraven. Behalve sporen van het grafveld zijn onder andere archeologische resten aangetroffen uit de midden- bronstijd en de Romeinse tijd. Tijdens de lezing zal archeoloog Joris Brattinga hierover vertellen en de huidige stand van zake van het onderzoek toelichten.

De lezing vindt plaats in het voormalige Raadhuis aan de Slimstraat 2, 5071 EJ Udenhout. We mogen maximaal 50 bezoekers ontvangen en om dat overzichtelijk te houden dient u zich vooraf aan te melden. Doe dat rechtstreeks bij onze voorzitter Paul Taminiau: taminiaupaul24@gmail.com (dus niet via het algemene mailadres van de AWN afdeling!!).

U bent die avond welkom vanaf 19:15 uur, waarna we rond 19:30 beginnen met een kort welkomstwoord door de voorzitter en korte introductie door Guido van den Eynde, gemeentelijk archeoloog van Tilburg. De lezing begint dan om 19.45 uur.

Foto: Archol B.V.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Geen specifieke periode
Organisator Logo AWN Midden Brabant afdeling 24
Telefoon: 0651124939/0416365003

Locatie Voormalige Raadhuis Udenhout
Slimstraat 2
5071 EJ Udenhout

Wanneer?

19:15

- Toegang gratis

Provincie