Op zoek naar de resten van het oudste kerkje van Reuver

  • Buiten
  • Presentatie
  • Open opgraving

Maak tijdens de Archeologiedagen kennis met het verre verleden van Reuver.

Aan de zuidwestzijde van het dorp Reuver, in de buurtschap Leeuwen, ligt op de top van een parallel aan de Maas lopende langgerekte zandrug de St. Lambertuskapel. Hier aan een oude middeleeuwse handelsweg van Keulen naar Antwerpen zou volgens overlevering rond 700 door de heren van Kessel, die hier aan de oostzijde van de Maas uitgestrekte bezittingen hadden, een kapel gebouwd zijn, die rond 1100-1200 werd uitgebreid tot een zaalkerkje. In de vroege 16de eeuw werd het kerkje deels herbouwd.

In 2007 werd tijdens de restauratie van de huidige kapel door de archeologische werkgroep van de Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal al een klein onderzoek uitgevoerd waarbij fundamenten van het oude kerkje tevoorschijn kwamen. Deze bestonden uit maaskeien. Daar het in de bedoeling ligt om de contouren van het kerkje zichtbaar te maken, vindt er tijdens de Nationale Archeologiedagen op 18 en 19 juni een vervolgonderzoek plaats waarbij gehoopt wordt de plattegrond van het kerkje terug te vinden.

Voor bezoekers een unieke gelegenheid om kennis te maken met de archeologie en het verre verleden van deze plek. Op gezette tijden zullen deskundigen een korte toelichting van 15-30 min geven.

Periode(s)
  • Middeleeuwen
Organisator Logo Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal
Telefoon: 0774743098
Website

Locatie St. Lambertuskapel
St. Lambertusweg
5953 CJ Reuver

Wanneer?

op vrijdag 15:00 en 16:00 en op zaterdag om 14:00, 15:00 en 16:00 uur

- Toegang gratis

Provincie