Bestudeer de opgraving van de Gemeente Amsterdam via een Storymap

  • Presentatie
  • Digitale archeologie

Archeologisch onderzoek op de grens van Amsterdam

In mei/april van 2020 voerden de archeologen van Monumenten en Archeologie (Gemeente Amsterdam) onderzoek uit vlakbij het dorp Uitdam, nog net op het grondgebied van Amsterdam tegen de IJsselmeerdijk aan. De resultaten van deze opgraving in het buitengebied contrasteren mooi met het onderzoek dat in de stad wordt uitgevoerd.

Voor de Nationale Archeologiedagen is een ESRI Storymap samengesteld waar de eerste resultaten gepresenteerd worden. Deze Storymap bevat naast een (historische) introductie ook foto-en filmmateriaal, kaarten en een 3D model van de archeologische resten van een 17de-eeuwse boerderij. De Storymap vind je hier. De online storymap is doorlopend te bekijken via deze link.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Geen specifieke periode
Organisator Logo Monumenten en Archeologie, gemeente Amsterdam
Telefoon: 0612465667
Website

Locatie Werkplaats Monumenten en Archeologie,
Marineterrein, Kattenburgerstraat 5, Amsterdam
1018 JA Amsterdam

Wanneer?

Doorlopend online te bezichtigen, niet op locatie

- Toegang gratis

Provincie