Verdronken dorpen en verdwenen land

  • Binnen
  • Lezing

De Zuiderzee was wreed!

In de Middeleeuwen zorgden stormvloeden van de Zuiderzee voor het verlies van land en dorpen. Vooral het gebied van de huidige Noordoostpolder kreeg het zwaar te verduren. In minder dan 500 jaar transformeerde dit gebied van een grotendeels onbewoond veengebied met verspreid liggende dorpen, naar open zee. Slechts Urk en Schokland bleven als eilanden over. Aan de andere kant zorgden deze stormvloeden ook voor welvaart. Door het ontstaan van de Zuiderzee werd scheepvaart richting de Oostzee mogelijk, waardoor een levendige handel ontstond.

Archeoloog Yftinus van Popta deed zijn promotieonderzoek naar landschap en bewoning in het noordoostelijke deel van de Zuiderzee (de huidige Noordoostpolder) tussen circa 1100 en 1400 n. Chr. Tijdens de Archeologiedagen op zondag 20 juni om 13:30 geeft Yftinus van Popta een lezing over dit onderwerp.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Middeleeuwen
Organisator Logo Batavialand
Telefoon: 0320225900

Locatie Batavialand
Oostvaardersdijk 01-13
8242 PA Lelystad

Wanneer?

13:30

Prijs: Alle activiteiten zijn gratis na regulier entreebewijs volwassenen €16,- kinderen 4 t/m 12 jaar €8,50.

- Gratis toegang met Museumkaart

Provincie