Wie wint de bronzen mammoet?

  • Binnen

Het OERmuseum bestaat dit jaar 15 jaar. Dat wordt gevierd met een reeks activiteiten. Een daarvan is het uitreiken van de Bronzen Mammoet.

Deze trofee is bedoeld voor de beste amateurarcheoloog in onze regio. De Bronzen Mammoet is bestemd voor een persoon, een groep personen of een instelling die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de archeologie in de regio Zuidwest-Drenthe. Voorwaarde is wel dat het om een amateur/groep amateurs moet gaan die in de regio actief is/zijn (geweest). Als voorbeeld kan worden genoemd:

- Onderzoek op basis van archeologische bronnen
- Bijdrage aan opgravingen
- Bijzondere vondsten
- Waardevolle publicaties
- Promoten van de archeologie onder een breed publiek
- Een onafhankelijke jury beslist aan wie de Bronzen Mammoet wordt toegekend.

De jury bestaat uit de volgende personen: Wijnand van der Sanden (oud-provinciaal archeoloog en oud-conservator archeologie bij het Drents Museum), Vincent van Vilsteren (oud conservator archeologie Drents Museum) en Harry Wolters (directeur Hunebedcentrum).
Een kandidaatstelling moet zijn onderbouwd met overtuigende argumenten waarom de kandidaat de Bronzen Mammoet verdiend (met “bewijsstukken” zoals, foto’s, artikelen e.d)

Kandidaten kunnen worden aangemeld via beheer@oermuseum.nl. Sluitingsdatum voor kandidaatstelling is: vrijdag 25 juni 2021

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Geen specifieke periode
Organisator Logo OERmuseum
Telefoon: 0626802024
Website

Locatie OERmuseum
Brink 7
7981 BZ Diever

Wanneer?

Sluitingsdatum voor kandidaatstelling is: vrijdag 25 juni 2021

- Toegang gratis

Provincie