Aandacht voor vondsten in Midden-Brabant

  • Voor volwassenen
  • Voor kinderen
  • Binnen
  • Archeologiefestival
  • Workshop

Wat vind je in de bodem en wat doe je ermee? De Nationale Archeologiedagen vinden plaats op 16, 17 en 18 juni en in samenwerking met de Gemeente Tilburg doet ook dit jaar de afdeling Midden-Brabant van de AWN - Vereniging van Vrijwilligers weer mee met een interessant programma. Het thema is dit jaar: ‘Hoe ga je zorgvuldig om met vondstmaterialen uit de bodem en uit water.’

Zondagmiddag, 18 juni, is er van twee tot vijf ’s middags in Wijkcentrum De Back een ‘informatiemarkt’ waar belangstellenden – amateurarcheologen en ieder ander die wel eens iets vindt in de bodem – hun vondsten kunnen laten determineren en beoordelen. Hiervoor zijn die middag diverse deskundigen aanwezig die vertrouwd zijn met de verschillende materiaalsoorten. Dit zijn zowel ervaren amateurs als beroepsarcheologen. Tevens is er van half drie tot half vier een lezing door Johan Langelaar met aansluitend een korte workshop over de ‘do’s and don’ts’ bij vondsten.

Vondsten uit de bodem die ‘redelijkerwijs oud’ zijn, vallen onder de Monumentenwet en moeten worden gemeld (bij de burgemeester). Afgeven hoeft niet. In de meeste gevallen is de geldwaarde van dergelijke vondsten gering en dat geldt ook bij archeologische opgravingen. Maar de informatiewaarde kan juist erg groot zijn, zelfs als het een onooglijk scherfje lijkt. De opzet van deze middag is om de kennis over en de bewustwording van het belang van de archeologie in onze bodem te vergroten. De Tilburgse en Midden-Brabantse bodem is rijk aan materiaal dat informatie geeft over een lang verleden en het is zinvol dat iedereen die wel eens iets opraapt zich ervan bewust is dat dit van waarde kan zijn. Zelden in termen van geld, maar wel als een snipper informatie uit het verleden.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Geen specifieke periode
Organisator Logo AWN 24 Midden-Brabant
Telefoon: 06-20534116

Locatie Wijkcentrum De Back
Schout Backstraat 33
5037 MJ Tilburg

Wanneer?
  • zo. 18 jun. 2023

14:00-17:00 uur

- Toegang gratis

- Rolstoeltoegankelijk

Provincie

Mede-organisator(en)