Boekpresentaties in Huis van Hilde

  • Voor volwassenen
  • Binnen
  • Presentatie

Op zaterdag 17 juni, tussen 15:00 tot16:00 uur (inloop vanaf 14:45 uur) presenteert Huis van Hilde twee nieuwe publicaties: De hand van de decorateur. Hollands slibaardewerk 1550-1670 en Bewoningsgeschiedenis van Texel. De opgravingen aan de Beatrixlaan in Den Burg (Vroege Middeleeuwen 475-900 n.Chr.).

"De hand van de decorateur. Hollands slibaardewerk 1550-1670"
Recentelijk is een bijzondere verzameling aardewerk geschonken aan Huis van Hilde. De schenking omvat 150 rijkversierde schotels, kommen en vuurklokken uit de periode 1550-1670 die bekend staan als Hollands slibaardewerk. In een eerdere publicatie van Sjek Venhuis werd een overzicht gegeven van wat toen bekend was over dit aardewerktype. Inmiddels is veel meer materiaal gevonden, verzameld, gerestaureerd en bestudeerd waardoor actualisatie van de kennis nodig was. Tijdens de boekpresentatie van ‘De hand van de decorateur. Hollands slibaardewerk 1550-1670’ gaat auteur Sjek Venhuis dieper in op de nieuwe inzichten rond datering, productie, decoratie en verspreiding van Hollands slibaardewerk aan de hand van vele voorbeelden.

"Bewoningsgeschiedenis van Texel. De opgravingen aan de Beatrixlaan in Den Burg"
Deze middag wordt tevens de nieuwste publicatie binnen de reeks Noord-Hollandse Archeologische Publicaties gepresenteerd: ‘Bewoningsgeschiedenis van Texel. De opgravingen aan de Beatrixlaan in Den Burg (Vroege Middeleeuwen 475-900 n.Chr.)’ van P.J. Woltering. Deze vindplaats is met bijna 12 hectare (tot nu toe) de grootste en qua tijdsperioden de meest omvangrijke vind-plaats van Noord-Holland. De informatie die uit dit onderzoek, dat in de periode 1964 – 1975 plaatsvond, is voortgekomen is cruciaal voor het begrijpen van de bewoningsgeschiedenis van Texel (en de gehele provincie) vanaf de Bronstijd tot de Late Middeleeuwen. Rob van Eerden, beleidsadviseur archeologie, geeft een toelichting op het onderzoek en de publicatie.

Toegang en aanmelden
Wilt u aanwezig zijn bij deze dubbele boekpresentatie? Dan kunt u zich aanmelden via resevering@huisvanhilde.nl. Toegang is gratis voor genodigden en Museumkaarthouders, anders geldt een toegangsprijs van €8,50 inclusief museumbezoek.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Alle perioden
Organisator Logo Archeologiemuseum Huis van Hilde
Telefoon: 023 – 514 32 47
Website

Locatie Huis van Hilde
Westerplein 6
1901 NA Castricum

Wanneer?
  • za. 17 jun. 2023

Van 15:00 tot 16:00 uur

Prijs: €8,50 inclusief museumbezoek en gratis met museumkaart

Provincie