Lezing Dick Mol “Moderne Mammoetjagers en klimaatsveranderingen”

  • Presentatie
  • Lezing

De wolharige mammoet is natuurlijk het bekendste symbool van het IJstijdvak. Maar dat noordwest Europa in het IJstijdvak ook bewoond werd door wolharige neushoorns en sabeltandkatten is minder bekend.

Ja, ze bewoonden de laagvlakte tussen de Britse Eilanden en Nederland. Resten daarvan worden met grote regelmaat gevonden. Ja, van de bodem van de Noordzee waar toentertijd de delta’s van de Maas, Rijn en Theems zich verspreidden over een groot gebied inclusief het IJsselmeer was de zogenoemde mammoetsteppe van Doggerland.
Van de mammoetfauna die ooit die laagvlakte tussen de Britse Eilanden en Nederland bewoonde, zijn veel verschillende dieren en de vegetatie bekend. En dat dankzij intensieve samenwerking met de visserij in de Noordzee van vandaag de dag. Maar ook burgerwetenschappers hebben hun steentje bijgedragen.

Naast dierlijke resten zijn er ook veel aanwijzingen dat de mens deel uitmaakte van deze mammoetfauna en het nog een hele tijd heeft uitgehouden tot dat circa 8.000 jaar geleden de Noordzee zijn huidige zeespiegelstand bereikte.

In deze voordracht zal naast de paleontologie uitgebreid aandacht geschonken worden aan de archeologie, ofwel de aanwezigheid van de mens in dit deel van noordwest Europa. Ook de mens maakte onderdeel uit van de mammoetsteppe. Voor het eerst zullen vele steentijd artefacten waaronder prachtige vuistbijlen getoond worden die afkomstig zijn van verschillende plaatsen van de Noordzee en ook vondsten uit de bodem van het IJsselmeer. Enkele van deze plaatsen zijn met enige zekerheid als een site aan te merken, een woonplaats van Neanderthalers daar waar nu de Noordzee is.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Geen specifieke periode
  • Steentijd
Organisator Logo Batavialand
Telefoon: 0320225900

Locatie Batavialand
Oostvaardersdijk 01-13
8242 PA Lelystad

Wanneer?
  • zo. 19 jun. 2022

14.30 - 14.45 uur: Korte Lezing, 15.00 - 15.45 uur: Uitgebreide Lezing

Prijs: museum entree, zie website

- Gratis toegang met Museumkaart

- Rolstoeltoegankelijk

Provincie