Lezing Philips Van Horne

  • Binnen
  • Lezing

In deze lezing wordt het grote belang welke Philips had toegelicht. Hij is de laatste graaf in de dynastie van Van Horne. Deze dynastie heeft een belangrijke rol gespeeld in de stadswording van Weert. Met Philips werd daar een internationale component aan toegevoegd. Hij heeft een belangrijke rol vervuld in de periode die zal uitmonden in de 80-jarige oorlog en uiteindelijk in de tot standkoming van Nederland.

In 2017 stonden de Nationale Archeologiedagen in Weert in het teken van de zoektocht naar deze Graaf. Philips Van Horne is, samen met zijn kompaan Lamoraal Van Egmont in 1568 onthoofd op de Markt in Brussel. Na de onthoofding is zijn hart in een tinnen hartbus gestopt. Deze hartbus is begraven op het priesterkoor van de St.-Martinuskerk in Weert. Echter de verblijfplaats van het lichaam van Philips, geborgen in een loden lijkkist, is nimmer terug gevonden. In deze spannende lezing wordt de laatste stand van zaken van het onderzoek toegelicht.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website en deze Facebook pagina.

Onderdeel van

Maand van de geschiedenis
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
Periode(s)
  • Late Middeleeuwen
Organisator Logo Weert Van Hornestad

Locatie Weert Van Hornestad
Wilhelminasingel 250
6001 GV Weert
Telefoon: 0495 575467

Wanneer?
  • 10 oktober 2018

Aanvang van de lezing: 19.30 uur

Prijs: € 10,00

Provincie

Mede-organisator(en)