Lezingen: Op zoek naar een bijzondere tuin in het Allard Pierson

  • Voor volwassenen
  • Binnen
  • Lezing
  • Open opgraving

Naast de opgraving in de tuin organiseert het Allard Pierson Museum in samenwerking met de Gemeente Amsterdam een aantal interessante lezingen!

Over de geschiedenis van de Amsterdamse Hortus is veel geschreven, maar over de achttien jaar, dat deze in het Binnengasthuis was gevestigd, is weinig bekend. Zo is niet bekend waar precies de Hortus zat, want het complex kent verschillende plaatsjes en tuinen. Ook is onduidelijk wie de tuin onderhield, welke planten er in stonden en wat er na vertrek met de binnentuin gebeurde. In een verkennend onderzoek gaat het Allard Pierson in samenwerking met archeologen van Monumenten en Archeologie van de Gemeente Amsterdam op zoek naar sporen van deze bijzondere tuin. Naast deze opgraving zijn er ook een aantal interessante lezingen bij te wonen!

Lezingen
11.00 uur – 16.00 uur doorlopend: meekijken met de graafwerkzaamheden en toelichting archeologen Gemeente Amsterdam en ACASA in de binnentuin, archeobotanische vondsten uitzoeken in de ArcheoHotspot.
12.00 uur Lezing Romeinse stadstuinen in Pompeji door Gemma Jansen, mediterraan archeoloog
12.45 uur Lezing Archeobotanie door Anja Fischer, specialist archeobotanie
14.30 uur Lezing Romeinse stadstuinen in Pompeji door Gemma Jansen, mediterraan archeoloog
15.15 uur Lezing Archeobotanie door Anja Fischer, specialist archeobotanie
16.00 uur Afsluiting

De toegang tot de opgraving in de binnentuin en de lezingen is gratis. Voor bezoek aan het Allard Pierson is een ticket nodig. De binnentuin is te bereiken via de ingang onderzoekszaal aan de Oude Turfmarkt 129.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Geen specifieke periode
Organisator Logo Allard Pierson Museum
Telefoon: 020-5252436

Locatie Allard Pierson Museum
Oude Turfmarkt 127-129
1012 GC Amsterdam

Wanneer?
  • zo. 18 jun. 2023

Van 12:00 tot 16:00 uur

Prijs: Gratis bij entree

Provincie

Mede-organisator(en)