Rondleiding door Maritiem Depot van Batavialand

  • Voor kinderen
  • Binnen
  • Rondleiding

Graag stellen we je in de gelegenheid om een rondleiding bij te wonen door het Maritiem Depot van Batavialand. Joran Smale, conservator, laat je en uniek kijkje nemen in dit depot. Hier ligt een groot deel van de maritieme rijkscollectie, deze bestaat uit ca. 38.000 archeologische vondsten uit scheepswrakken, van scherfjes tot scheepsblokken, die gevonden zijn in Flevoland en op andere plekken in Nederland. Zoals het wrak van een 17e-eeuws beurtschip dat is gezonken op de Zuiderzee met allerlei interessante spullen aan boord.

Overige informatie

Wil je deze bijzondere rondleiding bijwonen? Meld je dan aan voor 5 oktober (aanmelding@batavialand.nll) o.v.v. Rondleiding Maritiem Depot en geef de dag, tijdstip en het aantal personen door met wie je de rondleiding wilt bijwonen.

De duur van de rondleiding is 30 minuten. Let op, vol is vol.

Meer informatie?
Bekijk dan deze website en deze Facebook pagina.

Periode(s)
  • Middeleeuwen
  • Late Middeleeuwen
  • Moderne Tijd
  • Vroegmoderne Tijd
Organisator Logo Batavialand

Locatie Batavialand
Oostvaardersdijk 01-13 (let op: navigatie adres is Bataviaplein 2, Lelystad)
8242 PA Batavialand (Lelystad)
Telefoon: 0320225900

Wanneer?
  • 12 oktober 2018
  • 13 oktober 2018

Vrijdag of zaterdag kunt u een rondleiding bijwonen om 12.00 uur, 13.00 uur of 14.00 uur

- Toegang gratis

Provincie