Van bodemvondst tot museumobject, bespeur archeologie bij het Allard Pierson!

  • Voor kinderen
  • Binnen
  • Open dag
  • Presentatie
  • Lezing
  • Tentoonstelling
  • Workshop

Tijdens de nationale archeologiedagen worden in Allard Pierson Live lezingen gegeven door conservatoren van het Allard Pierson en door archeologen van de gemeente Amsterdam. Wat komt er allemaal kijken bij archeologisch onderzoek? En hoe belandt een modderige bodemvondst uiteindelijk in de vitrine van een museum?
De lezingen zijn op inloop, dus let op: vol is vol!


Naast de lezingen zijn er mooie documentaires te zien over het archeologisch onderzoek tijdens de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Een selectie van 10.000 voorwerpen die zijn opgegraven, is te zien in de vitrines naast de roltrappen in het Station Rokin, vlakbij het Allard Pierson. Ook wordt de documentaire vertoond over het recente onderzoek naar de resten van het 13e eeuwse kasteel Huis ten Bosch, in een weiland bij Weesp, waarbij de nieuwste bovengrondse onderzoeksmethodes zijn gebruikt.

In de ArcheoHotspot in het Allard Pierson is een presentatie te zien over het Binnengasthuisterrein, waar archeologisch onderzoek ruim vier eeuwen ziekenhuisgeschiedenis heeft blootgelegd. Hier kun je helpen met het uitsplitsen van zeefresidu uit een riool van het oude gasthuis.

Programma:

11.00 – documentaire Amstel, Spiegel van de Stad (over de vondsten tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn)

12.00 – lezing René van Beek - Het verhaal van een voorwerp
Wat is de overeenkomst tussen een voorwerp dat wordt opgegraven en als archeologische vondst wordt geregistreerd en een voorwerp dat in de vitrine van een archeologisch museum ligt? Het verhaal! Een voorwerp geldt als een bron waar een verhaal aan vastzit met informatie. In de lezing worden enkele voorbeelden gegeven van voorwerpen met ieder hun eigen informatie. Maar die informatie wordt in een museum vaak anders gebruikt dan op een opgraving. Hoe zit dat en wat is het belang van een verhaal van een voorwerp voor de geschiedenis?

13.00 – lezing Peter Kranendonk: Uitdam, het water dicteert
Vanaf de late Middeleeuwen wordt het grote Hollandse veenkussen, waarop Amsterdam ook ligt, op grote schaal ontgonnen. Door het graven van sloten, werden grote delen van het veen ontwatert, met bruikbare gronden voor landbouw, veeteelt en wonen in het vooruitzicht. Keerzijde van deze ontginningen was echter een gestage bodemdaling, met juist weer vernatting tot gevolg. De lezing zal ingaan op de resten van een kleine landelijke nederzetting in het uiterste noordoosten van Amsterdam, en haar strijd tegen het water.

14.00 – lezing Marijn Stolk - Textiel uit Hollandse bodem
De afgelopen decennia zijn er veel 17de en 18de eeuwse textielvondsten gedaan in de bodem van Noord- en Zuid-Holland en hebben jarenlang opgeslagen gelegen in de depots van verschillende gemeenten. Tegen veler verwachtingen in, blijft textiel soms zeer goed bewaard en geeft het een prachtig inzicht in de kleding die mensen vroeger droegen, maar bijvoorbeeld ook in de Amsterdamse zijdeindustrie. Het onderzoek is nog in volle gang, maar deze lezing licht alvast een tipje van de sluier.

15.00 – lezing Jørgen Veerkamp, Potten- en suikerbakkers
Rond 1600 neemt Amsterdam de positie van suikerstad van Noordwest Europa over van Antwerpen. De sterke groei van suikerraffinaderijen in de stad vereiste een enorme hoeveelheid speciaal gefabriceerde keramiek die nodig was in het raffinageproces. Over welke keramiek hebben we het dan? Aan de hand van bodemvondsten wordt kort het verhaal van suiker in de stad verteld.

16.00 – documentaire Amstel, Spiegel van de Stad (over de vondsten tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn)

Tussen iedere lezing door: vertoning Het Verdwenen Kasteel

Meer informatie?
Bekijk dan deze website.

Periode(s)
  • Geen specifieke periode
Organisator Logo Allard Pierson
Telefoon: 0617626902
Website

Locatie Allard Pierson
Oude Turfmarkt 127
1012 GC Amsterdam

Wanneer?
  • zo. 19 jun. 2022

10:00 - 17:00

Prijs: Museum entree, zie website

- Gratis toegang met Museumkaart

- Rolstoeltoegankelijk

Provincie

Mede-organisator(en)