Wandelroute: In de voetstappen van Van Horne

  • Buiten
  • Wandeling

Ga mee op deze wandelroute aan de hand van de kaart van Jacob van Deventer (rond 1570) langs archeologie en monumenten van Van Horne.

Bij de aanvang van de 80-jarige oorlog heeft de Filips II aan de cartograaf Jacob van Deventer de opdracht gegeven om de opstandige gebieden in het noorden van zijn rijk in kaart te brengen. Daartoe behoorde óók Weert, waar graaf Philips van Horne zijn woonplaats had in het Kasteel De Nijenborgh aan de Biest. De graven Van Horne hebben sinds het midden van de dertiende eeuw een hele belangrijke rol gehad in de stadswording van Weert.

In deze wandelroute wordt de kaart van Van Deventer gevolgd en kunnen de wandelaars langs monumenten en archeologie lopen. Daaronder: de St.-Martinuskerk en -toren, de Aldenborgh, de Tiendschuur, de Nijenborgh, de Keijzer, het strstenpatroon van Weert en de singels (die voorheen de stadsgrachten waren).

Overige informatie

De wandelroute is voor iedereen toegankelijk en gratis.
Start van de wandelroute: Paterskerk, Biest 43

Meer informatie?
Bekijk dan deze website en deze Facebook pagina.

Onderdeel van

Maand van de geschiedenis
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed
Periode(s)
  • Late Middeleeuwen
  • Vroegmoderne Tijd
Organisator Logo Weert Van Hornestad

Locatie Weert Van Hornestad
Biest 43
6001 AN Weert
Telefoon: 0495 575467

Wanneer?
  • 13 oktober 2018
  • 14 oktober 2018

Start om 10.00 uur

- Toegang gratis

Provincie

Mede-organisator(en)