Stichting & team

De Nationale Archeologiedagen zijn een initiatief van de Stichting Nationale Archeologiedagen. De statutaire doelstelling van de Stichting zijn:

 • Het bevorderen van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de Nederlandse Archeologie en het versterken van het draagvlak voor de Nederlandse archeologie.
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het initiëren, organiseren, ondersteunen, begeleiden en uitvoeren van archeologie gerelateerde activiteiten. Primair tracht de stichting haar doelstellingen te bereiken door het organiseren van de Nationale Archeologiedagen.’

Samenstelling bestuur

(Onbezoldigd)
 • Rob Gruben, Voorzitter (LinkedIn)
 • Lars Nanninga, Penningmeester (LinkedIn)
 • Secretaris (vacature)

Organisatie

 • Janneke Berkelbach van der Sprenkel, directeur: janneke@archeologiedagen.nl
 • Donna Dieperink, projectcoordinator Zuid-Holland, Noord-Holland en Limburg: donna@archeologiedagen.nl
 • Carlijn Hageraats, projectcoordinator Brabant: carlijn@archeologiedagen.nl
 • Barbara Oosterwijk, productie en projectcoordinator Utrecht & overige provincies: barbara@archeologiedagen.nl
 • Joerie van Sister, productie en communicatie: joerie@archeologiedagen.nl
 • Herbert-Jan Hiep, initiatiefnemer

Contactgegevens

Stichting Nationale Archeologiedagen
A Lab: lab 210
Overhoeksplein 2
Postbus 3322
1001 AC Amsterdam

Tel: 06 513 233 78
info@archeologiedagen.nl