Stichting Nationale Archeologiedagen

Ons doel

Stichting Nationale Archeologiedagen wil het grote publiek betrekken bij archeologie met activiteiten en verhalen die leuk, prikkelend en leerzaam zijn. Voor jong en oud. Door boeiende thema’s uit de geschiedenis van de mens te belichten en te plaatsen in de huidige context. De stichting is opgericht om de archeologie weer midden in de maatschappij te brengen, terug naar het publiek. Wij zien het als onze missie de rijkdom en het verhaal van de archeologie een podium te geven en kinderen en volwassenen met aansprekende thema’s te inspireren, prikkelen, informeren en te vermaken.

Verhalen die erom vragen verteld te worden

We leven in Nederland letterlijk op bodemschatten die ons veel vertellen over onze geschiedenis. Over de ‘kleine geschiedenis’, het leven van onze voorouders door de eeuwen heen. Maar ook over grotere thema’s, die niet alleen toen maar ook nu nog actueel- of zelfs urgent zijn. Denk aan onderwerpen als het klimaat, urbanisatie, handel, voeding, het samenleven tussen verschillende groepen mensen. Aan de hand van de kleinste voorwerpen leggen archeologen hele, onvermoede werelden bloot. En worden meerdere lagen van de geschiedenis van de mens prikkelend en met verbeeldingskracht tot leven gebracht. Archeologie wordt door de veelzijdigheid niet voor niets de ‘wetenschap van alles’ genoemd. Die ons verbindt met het verleden en ook nog eens veel leert over het heden.

Archeologiedagen en Platform ArcheologieLeeft!

Nationale Archeologiedagen

Tijdens de drie dagen durende Archeologiedagen in juni, bieden we jaarlijks samen met ruim 300 partners het publiek aansprekende en gevarieerde activiteiten. Die niet alleen interessant zijn voor het hele gezin, maar ook voor de fijnproever. Bezoekers kunnen op allerlei manieren participeren: ze kunnen lezingen en exposities bijwonen, wandelen, workshops volgen, maar ook zelf de mouwen opstropen en meedoen tijdens real time opgravingen.

Archeologie Leeft!

Maar de rest van het jaar zijn we er ook: via het online platform Archeologie Leeft! kan de (archeologische) wereld & het publiek kennismaken met inspirerende nationale en internationale voorbeelden (#Archeosuccessen) van publieksarcheologie. Het platform biedt naast inspiratie, informatie en interviews met spraakmakende archeologen die met succes het publiek bereiken, ook praktische ’tools’ waarmee iedereen die een activiteit wil opzetten waar archeologie en publiek dichter naar elkaar worden gebracht, aan de slag kan.

Naast projecten ontwikkeld door de stichting i.s.m verschillende partners (zoals bv. een jongerenonderzoekhet jaarlijkse publieksonderzoek en het stappenplan ‘In 9 stappen van Archeologie naar Publiek’) biedt Archeologie Leeft! ook tools die nationaal en internationaal ontwikkeld worden en inspiratie bieden archeologie toegankelijk te maken voor een groot publiek. Een platform in ontwikkeling van en voor de archeologische wereld, waar iedereen aan kan bijdragen.

De ambitie voor de toekomst is, Archeologie Leeft! niet alleen een inspiratie- en informatiebron voor de Archeologische wereld te bieden, maar ook culturele,  maatschappelijke en andere disciplines te inspireren archeologie een plek te geven in hun programmering en zo de Nederlandse archeologie toegankelijk te maken voor een nog veel groter publiek.

Samenwerkingspartners

Stichting Nationale Archeologiedagen boogt op een groot samenwerkingsverband van instellingen uit de erfgoed- en museale sector, universiteiten en hogescholen, gemeenten, provincies, fondsen en vele vrijwilligers. Met de Archeologiedagen en Archeologie Leeft! bundelen we in feite het gehele veld. Met de hulp van onze partners kunnen we de Archeologiedagen mogelijk maken en zorgen we ieder jaar weer voor een daverend programma.

Tot onze trouwe partners behoren het Rijksmuseum van Oudheden, Fonds voor Cultuurparticipatie, de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie), de provincies Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Limburg, Utrecht, Flevoland en Noord-Brabant, Archeohotspots, Universiteit Leiden, Erfgoedstem en nog vele anderen.

Behaalde mijlpalen

Sinds de oprichting in 2015 hebben we met onze organisatie in de afgelopen jaren grote stappen kunnen zetten. Het publieksbereik van de Archeologiedagen is gegroeid van 21.000 in 2015, naar bijna 55.000 tijdens ons topjaar 2018. . De bezoekers waren van alle leeftijden en hebben niet alleen plezier beleefd aan meer dan 350 activiteiten verspreid over het land, maar ook kennis gemaakt met de wereld van de archeologie. De reacties waren – tot onze grote vreugde – overweldigend. De Archeologiedagen konden steeds op veel media-aandacht rekenen. Lokaal, regionaal en landelijk.

Niet alleen de Stichting Nationale Archeologiedagen, maar ook de pers is het er unaniem over eens:

             Archeologie is weer springlevend!

Wij geloven erin en hebben de ambitie met elkaar de archeologie in Nederland in de komende jaren nog verder tot leven te brengen.

 

Info