Stichting & team

De Nationale Archeologiedagen zijn een initiatief van de Stichting Nationale Archeologiedagen (i.s.m. Herbert-Jan Hiep). De statutaire doelstelling van de Stichting zijn:

  • Het bevorderen van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de Nederlandse Archeologie en het versterken van het draagvlak voor de Nederlandse archeologie.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het initiëren, organiseren, ondersteunen, begeleiden en uitvoeren van archeologie gerelateerde activiteiten. Primair tracht de stichting haar doelstellingen te bereiken door het organiseren van de Nationale Archeologiedagen.’

Samenstelling bestuur

(Onbezoldigd)
  • Rob Gruben, Voorzitter (LinkedIn)
  • Ingrid Hoogervorst, Secretaris (Website)
  • Penningmeester (vacature)

Organisatie

  • Janneke Berkelbach van der Sprenkel, directeur: janneke@archeologiedagen.nl | 06 513 233 78
  • Donna Dieperink, project coördinator algemeen: donna@archeologiedagen.nl | 06 462 326 54
  • Joerie van Sister, project coördinator Zuid-Holland & Noord-Holland: joerie@archeologiedagen.nl | 06 432 699 23
  • Roel Kramer, project coördinator Gelderland: roel@archeologiedagen.nl | 06 133 709 95
  • Lara Boon, project coördinator Noord-Brabant: lara@archeologiedagen.nl |  06 527 944 54

Contactgegevens

Stichting Nationale Archeologiedagen
A Lab: lab 210
Overhoeksplein 2
Postbus 3322
1001 AC Amsterdam

Tel: 06 513 233 78
info@archeologiedagen.nl