Bestuur, team & statutaire doelstellingen en achtergrond Nationale Archeologiedagen

Doelstelling Stichting Nationale Archeologiedagen

De statutaire doelstelling van de Stichting Nationale Archeologiedagen zijn:

  • Het bevorderen van de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de Nederlandse Archeologie en het versterken van het draagvlak voor de Nederlandse archeologie.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het initiëren, organiseren, ondersteunen, begeleiden en uitvoeren van archeologie gerelateerde activiteiten. Primair tracht de stichting haar doelstellingen te bereiken door het organiseren van de Nationale Archeologiedagen.

Bestuur

(Onbezoldigd)

De stichting werk conform de code culturele governance en de code diversiteit en inclusie.

Organisatie

  • Mail of bel voor algemene vragen naar: Janneke Berkelbach van der Sprenkel, directeur: janneke@archeologiedagen.nl | 06 513 233 78
  • Voor specifieke vragen over de Archeologiedagen in Gelderland, mail naar Roel Kramer, project coördinator Gelderland: roel@archeologiedagen.nl | 06 133 709 95

Achtergrond

In verschillende Europese landen bestaat al lange tijd de traditie van Nationale Archeologiedagen. Zo bestaan de Archeodagen in Engeland en Frankrijk al ruim 25 jaar. (zie ArcheoLeeft!). In 2015 kwam Casper Steinebach (stagiair van Herbert-Jan Hiep) met het idee, ook in Nederland Nationale Archeologiedagen te organiseren. HJ Hiep heeft dit idee opgepakt en het initiatief genomen tot de Nationale Archeologiedagen. Samen met Janneke Berkelbach, de huidige directeur van de Stichting Nationale Archeologiedagen is het concept verder uitgewerkt en vorm gegeven. Sinds begin 2016 is Janneke directeur van de Stichting Nationale Archeologiedagen.

Contactgegevens

Stichting Nationale Archeologiedagen
A Lab: lab 102
Overhoeksplein 2
Postbus 3322
1001 AC Amsterdam

Tel: 06 513 233 78
info@archeologiedagen.nl