Veelgestelde vragen

 1. Wat zijn de Nationale Archeologiedagen?
  De Nationale Archeologiedagen zijn drie, jaarlijks terugkerende, dagen waarop archeologen, amateurarcheologen en vrijwilligers de deuren openzetten en allerlei activiteiten voor het publiek organiseren. Iedereen die geïnteresseerd is in het rijke verleden van ons land kan dit weekend kennis maken met de leuke en boeiende wereld van de Nederlandse archeologie.
 2. Wanneer vinden de eerst volgende Nationale Archeologiedagen plaats?
  Vanaf 2021 vinden de dagen ieder jaar plaats in het derde weekend van juni. De volgende Nationale Archeologiedagen vinden in 2023 plaats van vrijdag 16 t/m zondag 18 juni 2021. Er zijn dikwijls echter ook een aantal activiteiten in de week voorafgaand aan de dagen.
 3. Waar vinden de Nationale Archeologiedagen plaats?
  De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland, Flevoland en Limburg waren in 2019 directe partners van de Nationale Archeologiedagen, maar ook op verschillende plaatsen in Zeeland, Friesland, Drente, Overijssel en Groningen werden door enthousiaste organisaties al activiteiten georganiseerd.
 4. Waarom heten de dagen de Nationale Archeologiedagen terwijl ze nog niet in alle provincies plaatsvinden?
  De Nationale Archeologiedagen zijn in 2015 opgezet als een pilot in drie provincies is sindsdien gegroeid. De ambitie is de dagen landelijk uit te rollen.
 5. Door wie worden de Nationale Archeologiedagen georganiseerd?
  De Nationale Archeologiedagen worden geïnitieerd door de Stichting Nationale Archeologiedagen. De stichting organiseert zelf echter geen activiteiten maar coördineert en ondersteunt de organisaties die activiteiten organiseren en zorgt voor de landelijke PR.
 6. Met wie werken de Nationale Archeologiedagen samen?
  De Nationale Archeologiedagen kunnen niet georganiseerd worden zonder de steun en betrokkenheid van vele enthousiaste partners, organisaties en supporters. Naast de deelnemers die publieksactiviteiten organiseren en de vijf betrokken provincies, werken wij samen met onze partners: de AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie; de ArcheoHotspots; de Maand van het Geschiedenis, het Rijksmuseum voor Oudheden en de Erfgoedstem.
 7. Hoe worden de Nationale Archeologiedagen gefinancierd?
  De Nationale Archeologiedagen worden mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Mondriaanfonds en verschillende sponsors.
 8. Hoeveel organisaties nemen er aan de Nationale Archeologiedagen deel?
  In 2019 namen er meer dan 200 organisaties deel. Samen organiseerden zij zo’n 350 verschillende activiteiten.
 9. Wat valt er allemaal te doen tijdens de Nationale Archeologiedagen?
  Van alles. Het publiek kan binnen kijken bij allerlei archeologische organisaties en depots, of achter deuren die normaal gesloten blijven. Je kunt buiten op pad met een gids, wandelend of fietsend langs archeologische locaties. Er zijn lezingen en tentoonstellingen. Je kunt ook zelf meewerken! Bijvoorbeeld in de Archeolabs en ArcheoHotspots waar je je handen vuil kunt maken, samen emt echte archeologen.
 10. Wie organiseren de publieksactiviteiten tijdens de Nationale Archeologiedagen?
  De publieksactiviteiten worden georganiseerd door allerlei verschillende partijen die met archeologie van doen hebben. Dat loopt uiteen van vrijwilligersorganisaties als de AWN tot gemeentelijk archeologen, universiteiten, musea en commerciële opgravingsbedrijven. Maar er zijn ook particulieren en bijvoorbeeld bibliotheken die iets organiseren.
 11. Voor welk publiek zijn de activiteiten geschikt?
  Veel van de activiteiten tijdens de Nationale Archeologiedagen zijn geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Activiteiten voor kinderen zijn op de website te vinden door ‘Voor kinderen’ te selecteren.
 12. Zijn de activiteiten gratis?
  Verreweg de meeste activiteiten zijn gratis, met uitzondering van een aantal musea. Zij kunnen meestal niet van de ene op de andere dag hun deuren gratis openzetten. Bij een aantal van die musea geldt gratis toegang voor museumkaarthouders. Dit staat op de website bij de activiteiten vermeld.
 13. Wat willen de Nationale Archeologiedagen bereiken?
  De Nationale Archeologiedagen willen de Nederlandse archeologie meer toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar maken voor een groot publiek van jong en oud. Dat doen we door een heleboel archeologische activiteiten te bundelen in één jaarlijks evenement en daarvoor gezamenlijk publiciteit te maken.
 14. Is het idee van Nationale Archeologiedagen nieuw?
  De Nationale Archeologiedagen zijn relatief nieuw in Nederland. Maar een aantal landen om ons heen kennen al langere tijd Nationale Archeologiedagen (Engeland, Frankrijk). Ook bestaat er wereldwijd een International Day of Archaeology.
 15. Waarom beschermen we de archeologie?
  Veel van wat wij weten over de geschiedenis van ons land, weten we omdat het ooit door mensen is opgeschreven. Maar voor onze kennis over de periode vòòr het schrift, zijn we aangewezen op de sporen die het leven van onze verre voorvaderen in de grond heeft achtergelaten. Deze bodemsporen zijn ons enige houvast om nog iets van die bijna uitgewiste geschiedenis te weten te komen. Vandaar dat we daar in ons land heel zorgvuldig mee omgaan en dit ‘bodemarchief’ met wetten beschermen.
 16. Wat heeft de maatschappij eraan?
  Archeologie kan ons veel vertellen over de geschiedenis van de plek waar we wonen en geeft ons en onze omgeving identiteit. Kennis en bewustzijn van hoe mensen lang voor ons hun leven inrichtten relativeert de manier waarop wij dat nu doen en kan onder andere helpen de scherpe kantjes van maatschappelijke discussies te halen.
 17. Waar vind ik meer informatie over de Nationale Archeologiedagen?
  Op de website archeologiedagen.nl of via de mail info@archeologiedagen.nl