Nieuws

Subsidie Fonds voor Cultuurparticipatie toegekend aan Archeologiedagen

27 juli 2016

Subsidie Fonds voor Cultuurparticipatie toegekend aan Archeologiedagen

Deze week is bekend geworden welke erfgoedmanifestaties een meerjarige subsidie toegekend hebben gekregen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met trots kunnen wij melden dat de Nationale Archeologiedagen samen met onze erfgoedcollega’s De Hollandsche Molen, Nederlands Openluchtmuseum, Nederlandse Kastelstichting, Open Monumentendag, Romeinenfestival en Windy Miller de komende vier jaar worden ondersteund door het Fonds!

In totaal investeert het Fonds 14,6 miljoen euro in de begeleiding van talentvolle amateurkunstenaars en de organisatie van amateurkunstfestivals en erfgoedmanifestaties.

Lees hier het advies van de commissie Talent en Festivals (de Archeologiedagen staan op p. 162).